Opret Baby's egen
hjemmeside
3 mdr. gratis - klik her
 
 
 
Hvorfor Babyforum?
  -->Gør BabyXplore til din startside   -->Føj BabyXplore til dine foretrukne
 
 
 

Om BabyXplore
Fakta
Annoncering
Forretningsbetingelser

 

Forretningsbetingelser

FAKTURERING OG FOR SEN BETALING

Fakturering:
Indkøbsguide + banner
Såfremt der tegnes en annonce i Indkøbsguiden + banner, faktureres der kvartalsvist 1 måned før et nyt kvartal påbegyndes med 10 dages betalingsbetingelser.

Bannerannoncer, annoncer i nyhedsbreve og produktvisninger
Faktureres umiddelbart efter tilmeldingen med 10 dages betalingsbetingelser.

For sen betaling:
mediaXplore, der ejer webportalen BabyXplore står for al fakturering. Såfremt mediaxplore ikke modtager rettidig betaling, pålægger vi et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykkerskrivelse. Første rykkerskrivelse sker efter 4 dage fra forfaldsdato, 2. rykkerskrivelse sker efter 14 dage fra forfaldsdato, og 3. rykkerskrivelse sker efter 24 dage fra forfaldsdato. Ved 3. rykkerskrivelse har mediaxplore ret til med øjeblikkelig virkning at fjerne alle annoncørens annoncer fra BabyXplore, indtil betalingen er registreret på vores konto. Manglede visning pga. manglende betaling godtgøres ikke.

FLYTNING, NEDJUSTERING ELLER ANNULLERING AF KAMPAGNER

Flytning, nedjustering eller annullering skal ske skriftligt til BabyXplore. Den bookede annoncetype kan ikke overdrages.

Flytning af kampagner (gælder ikke Indkøbsguide + banner):
Det er muligt at flytte kampagner frit indtil fire arbejdsdage før visningsuge - så længe der er tale om den identiske kampagne (dvs. samme budget, samme annoncørprodukt m.v.). Hvis flytningen ønskes senere end fire arbejdsdage før visningsuge, betales et gebyr på 30 pct. af den omsætning, som flyttes. En kampagne kan maksimalt flyttes 6 måneder.

Nedjustering/annullering af kampagner (gælder ikke Indkøbsguide + banner):
Det er ikke muligt at nedjustere eller annullere bookede kampagner uden gebyr.

Nedjusteres/annulleres kampagnen tidligere end 40 arbejdsdage før kampagnens første visning betales 15 pct. af den nedjusterede/annullerede omsætning.

Nedjusteres/annulleres kampagnen mellem 40 og 21 arbejdsdage før kampagnens første visning betales 30 pct. af den nedjusterede/annullerede omsætning.

Nedjusteres/anulleres kampagnen senere end 21 arbejdsdage før kampagnens første visning betales kampagnens fulde pris.

Nedjustering og annullering af annoncetypen Indkøbsguide + banner:
Det er ikke muligt at flytte annoncen til en anden periode, når der er booket Indkøssguide + banner, da annoncen er et løbende abonnement, der skal opsiges. Annoncetypen bookes for minimum et år, hvorefter annoncen frit kan opsiges. Opsigelsen skal være BabyXplore skriftligt i hænde senest 1 måned før påbegyndt periode.

Det er dog muligt at flytte annoncen i indkøbsguiden fra en kategori til en anden uden ekstra omkostning. Såfremt der ønskes en nedjustering i form af færre kategorier i forhold til det bookede, er dette muligt, såfremt BabyXplore skriftligt orienteres om dette senest 10 hverdage før en ny periode.

ANNONCEMATERIALE, ANSVAR OG AFVISNING

Levering af færdig annonce:
Færdige annoncer skal leveres til BabyXplore i de dimensioner og teknisk udførelse, som er fastsat af BabyXplore.

Produktion af annoncer:
mediaXplore kan aldrig drages til ansvar overfor annoncørens eventuelle, direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog aldrig uden mediaXplores accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug uden for mediaXplores webportaler og systemer.

Ansvar:
Det er annoncørens ansvar at annoncen er tidssvarende og aktuel. Såfremt annoncens indhold er forældet, fjernes den fra BabyXplore uden varsel. Manglede visning i denne forbindelse godtgøres ikke. Opdatering af annoncemateriale udskiftes efter aftale.

Selv om annoncematerialet godkendes af mediaXplore fritager det ikke annoncør/ordregiver for sit ansvar vedrørende annoncematerialets udformning og indhold. Annoncør/ordregiver forpligter sig til at friholde mediaXplore for det ansvar, som annoncematerialet måtte påføre os. Det er således til enhver tid annoncørens ansvar, at annoncematerialet er i overensstemmelse med de gældende love, og annoncør/ordregiver garanterer at reklamen er lovligt produceret og at nødvendige tilladelser er indhentet.

mediaXplore er ikke ansvarlig for indholdet på annoncørers og andres websider, som BabyXplore linker til.

Afvisning:
mediaXplore har pligt til på ethvert tidspunkt at afvise annoncer/reklamer, som mediaXplore finder stridende mod gældende lov. mediaXplore har derudover ret til at afvise annoncer/reklamer, som mediaXplore finder uegnede.

Såfremt vores forretningsbetingelser ikke overholdes, er mediaXplore berettiget til at fjerne annoncen fra BabyXplore uden varsel og uden godgørelse for den manglende visningsperiode. Såfremt mediaXplore ønsker at opsige en annonce uden brud på vores forretningsbetingelser, tilbagebetales beløbet for den manglende visningsperiode.

Tilgængelighed:
Vi tilstræber at BabyXplore er tilgængelig 24 timer i døgnet året rundt. Der kan dog være situationer, hvor det ikke er muligt at tilgå BabyXplore, som f.eks. servernedbrud og force majeure.

Derudover er mediaXplore berettiget til at afbryde driften, når opdatering, vedligeholdelse eller andre forhold gør det nødvendigt. mediaXplore er endvidere berettiget til, uden varsel, at ændre i design, kategorier, annoncetyper m.v. Manglede visning i forbindelse med nedetid godtgøres ikke.

 
   
INDKØBSGUIDE


Andre nyttige links
---------------------------------------

TILFØJ DIT LINK
BLIV ANNONCØR

Om BabyXplore
 
Copyright © mediaXplore 2017 - babyXplore.dk - Bliv annoncør
media X plore - A. P. Møllers Allé 39 A - 2791 Dragør - Telefon 33 93 16 80